Nittedal strykeorkester er et foreldredrevet strykeorkester. Vi kjøper undervisning av Nittedal Kulturskole. Elevene får tilbud om undervisning på fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Vi tar inn elever f.o.m. 2. klasse (7 år). Tirsdag er vår faste øvingsdag (noen også på onsdag). All undervisning skjer på Nittedal ungdomsskole. Undervisningstilbudet består av individuell undervisning (spilletimer) og samspill (orkesteret, juniororkesteret og gehørgrupper). Som nybegynner kalles du aspirant. Vanligvis er aspirantperioden ca. 1 år. Etter det blir du ordinært medlem. Vi tilbyr utleie av instrumenter. Kontingent og instrumentleie betales hvert halvår og dekker ca. 70% av våre utgifter til undervisning fra Nittedal Kulturskole. I tillegg kommer også driftsutgifter til orkestrene. Strykeorkesteret er derfor også avhengig av dugnad.

Dersom man ikke lenger ønsker å være medlem i orkesteret, så slutter man fortrinnsvis ved semesterslutt på sommeren eller til jul. Utenom disse tidspunktene er det 3 måneder skriftlig oppsigelsesfrist og man betaler kontingent for hele semesteret. Søknad om permisjon eller utmelding skal skje skriftlig til styreleder.

Du kan søke om medlemskap, eller bare prøvespilling ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for prøvespilling og informere om ledige plasser. Medlemskapet er ikke bindende før plass er tilbudt og medlemskapet signert. Prøvespillingen er et flott tilbud for å finne mer ut om hvilket instrument  man ønsker å spille og å bli kjent med våre flinke lærere.

Vennlig hilsen
Styret. 

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2

Fortell litt om erfaring og ønsker. Er ditt førstevalg fiolin, bratsj, cello eller kontrabass?

Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.